Fulltextové vyhledávání

IMG

Harmonogram výstavby a zahájení provozu

Stavební práce v areálu ukončila firma Zlínstav během podzimu 2022.

Po kolaudaci budovu i s přilehlými pozemky převzal Domov Ždírec, příspěvková organizace Kraje Vysočina. Otevření prvních oddělení Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je zahájeno od 1.3. 2023.

Klienti jsou přijímáni do pobytové služby od tohoto data.

Více informací

Ostatní služby budou otvírány postupně podle harmonogramu:

  • Alzheimer poradna Vysočina – sídlo ze Ždírce bude přestěhováno do Jihlavy ihned při zahájení provozu 2023
  • Denní stacionář Kavárna s počtem míst 16 – provoz zahájen na podzim roku 2023
  • Odlehčovací služba s počtem lůžek 6 - provoz zahájen na podzim roku 2023
  • Mateřská škola s nepřetržitým provozem s počtem míst 24 - provoz zahájen v září roku 2023
  • Ostatní služby budou postupně otvírány v průběhu roku 2023 a 2024.
IMG

O nás

Architektonicky velkoryse řešená budova zohledňuje nejmodernější trendy v zajištění pobytové péče cílové skupiny seniorů. Útulně vybavené prostory zavozují pocit bezpečí, klidu a pohody domáckého prostředí. Bezbariérové pojetí usnadňuje obyvatelům pohyb a intuitivně rozmístěné společné prostory i milá zákoutí podněcují k aktivitě, sounáležitosti a komunikaci.

Zdravotní, ošetřovatelská i sociální péče je pro uživatele zajištěna 24h po 7 dnů v týdnu. Dále si mohou vybírat ze široké škály doplňkových služeb i volnočasových aktivit. Profesionalita a vysoká odbornost pečlivě sestaveného pečovatelského týmu jsou zárukou laskavého a empatického přístupu s respektem k osobitým potřebám každého uživatele.

Více informací