Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání

Posláním služby domov pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti a vyššího věku ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina

Služba domov pro seniory je určena osobám převážně z kraje Vysočina, které dosáhly 60 let věku a které z důvodu vyššího věku či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v oblasti soběstačnosti a osobní péče. A zároveň jim jejich nepříznivá sociální situace neumožňuje žít ve vlastním přirozeném sociálním prostředí.

Jak požádat o službu Domova pro seniory

Seznam doporučených věcí a důležité informace před nástupem

Službu neposkytujeme:

 • Osobám mladším 60 let,
 • Osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči, nebo mají závažné akutní nebo chronické infekční onemocnění (např. TBC),
 • Osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo vlivem návykových látek ohrožují sebe sama nebo své okolí, či narušují soužití s ostatními,
 • Osobám, které potřebují poskytnout nepřetržitou 24 hodinovou psychiatrickou péči,
 • Osobám s diagnostikovaným psychotickým onemocněním.

Cíl služby

 • Podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Zachovat u uživatelů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet příjemné podmínky pro aktivní trávení volného času.
 • Podporovat uživatele v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Poskytované služby

 • Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
 • Stravování (3 až 4 jídla dle příslušné diety, specializovaná úprava stravy).
 • Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
 • Základní sociální poradenství.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zásady naší práce

 • Týmová práce
 • Individuální přístup ke každému uživateli
 • Vzájemná důvěra a respekt
 • Vytváření podmínek pro uplatňování vlastní vůle uživatele
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • Zachování lidské důstojnosti a úcty k člověku
 • Pomoc a podpora při udržování přirozených vztahů (rodina, přátelé)