Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

 

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním služby domov se zvláštním režimem je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné a bezpečné prostředí. 

Cílová skupina

Služba domov se zvláštním režimem je určena osobám převážně z kraje Vysočina, které dosáhly 55 let věku se specifickými potřebami, které vyplívají z jejich onemocnění.

Službu neposkytujeme:

 • Osobám mladším 55 let
 • Osobám, které potřebují nepřetržitou psychiatrickou nebo lékařskou péči, nebo mají závažné akutní chronické infekční onemocnění
 • Osobám s diagnostikovaným psychotickým onemocněním
 • Osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek ohrožují sebe sama nebo své okolí, či narušují soužití s ostatními osobami

Cíl služby

 • Podporovat a motivovat uživatele v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet příjemné podmínky pro aktivní trávení volného času.
 • Podporovat uživatele v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Jak požádat o službu Domova se zvláštním režimem

 

Seznam doporučených věcí a informace před nástupem

Poskytované služby

 • Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
 • Stravování (3 až 4 jídla dle příslušné diety, specializovaná úprava stravy).
 • Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
 • Základní sociální poradenství.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zásady naší práce

 • Týmová práce
 • Individuální přístup ke každému uživateli
 • Vzájemná důvěra a respekt
 • Vytváření podmínek pro uplatňování vlastní vůle uživatele
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • Zachování lidské důstojnosti a úcty k člověku
 • Pomoc a podpora při udržování přirozených vztahů (rodina, přátelé)