Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby

Centrum 55+

Nejčastější otázky a odpovědi:

Co musím udělat, pokud chci lůžko ve vašem Sociálním centru KV?

  • Podat Žádost o pobytovou službu – vyplněnou a podepsanou + lékařem vyplněné Vyjádření lékaře
  • V případě, že žadatel o službu je omezený ve svéprávnosti, je potřeba doložit kopii usnesení o opatrovnictví
  • Pro žadatele

Co se stane po podání žádosti do Sociálního centra KV?

Žádost se zkontroluje. Při chybném vyplnění pracovník kontaktuje bezodkladně žadatele a požádá ho o doplnění žádosti či příloh. A domluví si s žadatelem schůzku na sociální šetření - zpravidla v místě bydliště žadatele, ve zdravotnickém zařízení, jiné sociální službě apod. V ojedinělých případech může šetření proběhnout telefonicky. Ze sociálního šetření je vytvořen zápis včetně bodového hodnocení, které určuje pořadí v pořadníku žadatelů o službu. O zařazení žádosti obdržíte písemné potvrzení. Podrobněji viz Pravidla pro přijímání klientů do služby 

Jak probíhá sociální šetření?

Jde o navázání osobního kontaktu s žadatelem, aktualizaci informací ze žádosti a ověření vůle žadatele, zda skutečně chce do naší služby nastoupit. Přivítáme, pokud se sociálního šetření účastní i někdo blízký.

Jak dlouho budu čekat na umístění?

To je velmi individuální. V případě uvolnění místa je nejvhodnější žadatel v pořadníku osloven a obdrží bližší informace. Datum podání Žádosti není rozhodující. Je důležité nám průběžně sdělit veškeré změny, které u žadatele nastanou (zvýšení potřebnosti péče, zajištění péče, změna výše příspěvku na péči…) abychom si žádosti aktualizovali.

Mohu poskytnout Sociálním centru KV sponzorský dar?

Ano, ale sponzorský dar nespojujeme s rozhodnutím o přijetí do Domova. Dar můžete předat později během pobytu jako výraz spokojenosti s našimi službami. Dar přijímáme pouze na základě darovací smlouvy. Přijetí daru schvaluje zřizovatel - Kraj Vysočina.

Budu mít na výši úhrady?

Za pobytové služby hradíte úhradu za ubytování, stravu a fakultativní služby. Po úhradě za ubytování a stravu vám musí zůstat 15 % příjmu. Pokud příjem nepostačuje na úhradu nákladů, je možné se s rodinou domluvit a uzavřít dohodu na spoluúčasti na úhradě nákladů poskytované služby (§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Péče je hrazena z Příspěvku na péči. Na našich webových stránkách je ke shlédnutí Sazebník úhrad.

Jak budu pobyt hradit?

  • Na váš pokyn důchod převede Česká správa sociálního zabezpečení na depozitní účet Domova a to v případě, že důchod pobíráte v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky.
  • Trvalým příkazem na účet Domova v případě, že důchod pobíráte bezhotovostně

Mohu mít jednolůžkový pokoj?

Samostatných pokojů je velmi omezené množství. Jednolůžkový pokoj má společné WC a koupelnu s vedlejším jednolůžkovým pokojem.

Pokud trváte na jednolůžkovém pokoji, je pravděpodobné, že se vám prodlouží čekací doba na umístění. Pokud dojde k odmítnutí nabízeného lůžka, dle Pravidel Kraje Vysočina má být žádost vyřazena, protože se předpokládá, že se žadatel nenachází v nepříznivé sociální situaci.

Mohu si vybavit pokoj vlastním nábytkem?

Je nutná předchozí domluva s Domovem (Poskytovatelem péče). Po dohodě si uživatel může s sebou přinést drobné věci, které jsou mu blízké – obrázky, fotografie, květiny apod.

Mohu mít vlastní televizi?

Domov nabízí TV k zapůjčení. Vlastní televizi lze mít v pokoji po předchozí domluvě. Doporučujeme vlastní sluchátka, aby nebyl rušen spolubydlící.

Mohu mít vlastní notebook, tablet?

Ano, na pokojích je wifi.

Kdy za mnou může přijít návštěva?

Domov je otevřený – návštěvy jsou limitovány pouze s ohledem na soukromí ostatních uživatelů,  nebo neodkladnou ošetřovatelskou péči. Pro setkání s návštěvami doporučujeme využít společné prostory (kavárnu, jídelnu, společenskou místnost, zahradu).

Mohu odjet za rodinou na víkend?

Ano, ale je třeba plánovanou cestu předem ohlásit personálu a odhlásit stravu na dobu, kdy nebudete přítomen.

Jak je zajištěna lékařská péče?

Pravidelně dochází do Domova praktický lékař a psychiatr. Záleží na Vás, zda se rozhodnete registrovat u našeho smluvního lékaře nebo zůstat v péči Vašeho dosavadního praktického lékaře. Musíte však zvážit, zda vám rodina pomůže za lékařem dojíždět. V případě registrování u našeho smluvního lékaře jsme schopni zajistit návštěvu praktického lékaře v Domově a pomoc při zajištění a vyzvednutí potřebných léků. Návštěvy odborných lékařů doporučujeme zajistit pomocí rodiny. Ošetřovatelskou péči poskytujeme našimi zaměstnanci v rozsahu základní ošetřovatelské péče.

Mohu si vzít do Sociálního centra KV zvíře?

Ne, Domov není na chov domácích zvířat uzpůsoben. Můžete se ale účastnit canisterapie a návštěvám je umožněn vstup se psem na vodítku. Není dovoleno volné pobíhání psů po zahradě a je nezbytné zajistit, aby váš domácí mazlíček neobtěžoval ostatní uživatele a neznečistil prostory domova. Vždy je zodpovědný majitel.

Mohu v Sociálním centru KV navštěvovat bohoslužby?

Ano, v zařízení je kaple. Je veřejně přístupná, takže ji můžete navštěvovat kdykoli.