Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Sociální centrum Kraje Vysočina, p.o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel (příklad):

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - mimoškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, kulturní a sportovní činnost

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Sociální centrum Kraje Vysočina, p.o. nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sociální centrum Kraje Vysočina, p.o.
  Rantířovská 5908/2a
  58601 Jihlava

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Sociální centrum Kraje Vysočina, p.o.
  Rantířovská 5908/2a
  58601 Jihlava

 • 4.3 Úřední hodiny

  -

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 561 111 323 (recepce)
  mobilní telefon: +420 739 641 449 (ředitelka), +420 603 866 910 (vedoucí provozního úseku), +420 739 204 996 (zástupkyně ředitelky)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.sockv.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Sociální centrum Kraje Vysočina, p.o.
  Rantířovská 5908/2a
  58601 Jihlava

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy (příklady):

  matejkova.m@sockv.cz
  herbrych.j@sockv.cz
  humpolickova.s@sockv.cz

 • 4.8 Datová schránka

  -

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: -

6. IČO

75002779

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: epodatelna@sockv.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): -

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Sociální centrum Kraje Vysočina, p.o. Rantířovská 5908/2a 58601 Jihlava

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

*11. Předpisy - pro domovy seniorů*

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dům dětí a mládeže Šternberk, p.s. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.